Un rol important in dezvoltarea IMM-urilor il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilantului prescurtat. Consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.

Instrumente ale analizei financiare:analiza financiara

 • Bilantul contabil;
 • Bilantul patrimonial;
 • Bilantul functional;
 • Bilantul lichidativ;
 • Contul de profit si pierdere;
 • Soldurile intermediare de gestiune;
 • Tabloul fluxurilor de finantare.

Indicatori folositi de analiza financiara:

 • Lichiditatea;
 • Solvabilitatea;
 • Gradul de indatorare;
 • Viteza de rotatie a activelor circulante;
 • Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere;
 • Indicatorii de rentabilitate;
 • Indicatorii de risc financiar.

Elemente de analiza financiara:

 • Analiza structurilor financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si a imobiliz√£rilor;
 • √éntocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari, etc.