Domeniile de audit:

•audit al situatiilor financiare;
•auditul conturilor consolidate;
•auditul operatiunilor financiare.


Audit financiar:

Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei entitati in scopul formularii unei opinii de audit.

•Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit ISA);
•Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS;
•Revizuirea situatiilor financiare (due diligence);
•Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati.