Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:

 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de legislatia UE;
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • Analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor;
 • Planificare in domeniul taxelor;
 • Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.).

Asiguram consultanta fiscala necesara pentru optimizarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala:

 • Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale;
 • Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
 • Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
 • Taxa pe valoarea adaugata:sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.