Contabilitatea primara include:

  • evidenta computerizata a registrului de casa;
  • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
  • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
  • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
  • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
  • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
  • intocmirea de state de plata, pontaje;
  • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.