Prin verificare si certificare bilant contabil se intelege examinarea profesionala sistematica a activitatilor financiar-contabile, in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente asupra:

  • ansamblului masurilor organizatorice stabilite si aplicate de administratori pentru protectia activelor patrimoniale, administrarea si utilizarea resurselor economico-financiare;
  • imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de agentii economici, reflectate in bilantul contabil.